Schlager

Schlagerns historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än vad man vid en första gissning kanske tror. Termen kommer från det tyska ordet schlager, som […]