Man brukar säga att bluesen är grunden till den moderna musikens genrer. Ur bluesen växte jazzen fram som sedan i sin tur utvecklade flera olika subgenrer. Några av de största var bland annat storbandseran, swing och fusion. Jazzen var dock inte den enda genre som bluesen hade inflytande över. Rock, pop, hiphop, reggae och funk är bara några av alla de olika musikstilar som började att blomstra under denna period och som spelar en stor roll för dagens nutida musik.

Ofta finns det något unikt och utmärkande i de olika genrerna som gör att de står ut. Exempelvis kännetecknar jazz, funk, swing och fusion en mycket glad musik med svängiga melodier och blåsinstrument. Hiphop brukar vanligtvis vara baserad på så kallade beats med en rap, där man helt enkelt pratsjunger texten. Rocken använder sig istället av trummor och olika el-instrument som exempelvis elgitarrer och bas, men även ibland syntar.

Bluesen är baserad på blå toner vilket innebär att den ofta låter sorgsen och dyster. Vanliga instrument är piano, elgitarr, bas och munspel. Reggae däremot låter likt jazzen, något gladare och man använder ofta gitarrer, ukuleles och liknande instrument.

galore