Musiken har funnits med oss människor i alla århundraden. Redan så tidigt som under antiken började musiken ta form för första gången med betoningar på olika vokaler och långa poesiverser.

Trots detta tog det lång tid innan den moderna musiken, som vi lyssnar på idag, faktiskt tog fart. Det var inte förrän i slutet på 1800- talet och början av 1900- talet i samband med den afrikanska slavhandeln i södra USA som nutidens musik började hämta inspiration och långsamt växa fram.

Bluesens uppkomst

Ute på bomullsplantagen, i det sena 1800- talets USA, jobbade flera hundra afrikanska slavar många timmar utan humana arbetsvillkor, vilket gjorde att livet såg mycket mörkt och dystert ut. För att kunna behålla glädjen och få tiden att passera började man därför att sjunga. Ofta började det med att någon i gruppen ropade ut ett ord eller en mening som resten av arbetarna sedan besvarade. Därefter var det mycket vanligt att arbetarna fortsatte sjunga vidare tillsammans under resten av sina arbetspass. Texterna var vanligtvis mycket sorgsna och dystra med melodier baserade på molltonarter och så kallade blå toner.

Men vad de afrikanska arbetarna ute på plantagen inte visste om då var att de skulle bli en viktig del av framtidens musikaliska historia. I samband med det afrikanska slaveriet växte en av världens mest sorgsnaste genre fram tillsammans med dem. Det vill säga, bluesen. Idag är nästan alla genrer baserade på bluesen från denna tid.

Musikens utveckling och evolution genom olika årtionden

Musiken har utvecklas och tagit många olika vändningar längs alla årtionden som passerat.

De afrikanska slavarbetarna sjöng ofta gamla visor och låtar de kunde sedan tidigare från sina hemländer, men ju mer de flyttades runt i Amerika desto mer utvecklades musiken efter de olika instrumenten som var populära i de olika delstaterna. I södra USA växte grunden inför nutidens blues fram. Men när några av slavarna sedan flyttades till norra USA där elgitarrer och trummor var mycket populärt växte även rocken fram genom bluesen.

Rocken var dock inte den enda genre som började ta fart under denna period. Även Jazz, pop, swing, soul och funk blev några stora och mycket omtyckta musikstilar. Ju fler människor musiken nådde, desto mer utvecklad blev den både språk och musikmässigt. Olika och nya instrument blev populära och skapades för att få fram unika rytmer och den speciella klang som skulle passa framtidens musikstilar. Ett sådant instrument var exempelvis synten som idag är mycket populär i samband med elektrisk musik.

På så vis kan man säga att nästan alla stora genrer som finns idag är baserade på bluesen som först ägde rum ute på bomullsplantagen och från början bara var vanliga dystra arbetssånger.

galore