Det första instrumentet

Musiken har varit viktig för oss människor i hur många århundraden som helst. Redan för ungefärlig 40 000 år sedan har man kunnat hitta det första blåsinstrumentet som någonsin skapats. Detta instrument har varit gjort av ett fågelben format på samma vis som vår nutida flöjt. Instrumentet ska ha fungerat likadant som det gör idag, med det undantaget att vi människor har förfinat flöjten genom alla århundraden och skapat diverse olika munstycken.

Orgeln – gladiatorernas och kyrkans instrument

Ett annat instrument som har haft stort inflytande över musikens historia är orgeln. Orgeln användes redan så långt bak i tiden som på 300 -talet f. kr i samband med romarnas gladiatorspel för att skapa och/eller förstärka dramatiken under spelens gång. På senare tid har orgeln även hittat hem till kyrkan och används frekvent där än idag.

Harpan – det gyllene instrumentet

I över 5000 år har harpan funnits bland oss människor. Från början spelade man ofta harpa på sin båge om man ägde en sådan, vilket främst var det instrument som var populärt under medeltiden. Idag ser däremot harpan något annorlunda ut och består av 46 strängar med 7 olika pedaler.

Piano – det klassiska och eleganta instrumentet

I början av 1700- talet skapades det klassiska instrumentet pianot, vilket idag är ett av världens mest populära instrument. Pianot är ett mycket komplicerat instrument som bygger på att ett plektrum vidrör strängarna varje gång pianisten trycker ned tangenterna. Instrumentet förekommer ofta på konserter, finare föreställningar men inte heller allt för sällan på restauranger och barer.

Gitarr – det populära ungdomsinstrumentet

Gitarren kom till någon gång under 1500- talet i samband med de europeiska män som seglade jorden runt. Det hände att gitarren många gånger fick byta ägare, oberoende av vilken samhällsklass man tillhörde. Det spelade alltså ingen roll om man var fattig eller rik. Vem som helst kunde äga en gitarr. Gitarrens storhetstid började under 1950- talet då den blev ett mycket populärt ungdomsinstrument som ofta användes i skapandet av rockmusik.

Dragspelet

Dragspelet är ett instrument som många uppskattar, men en del irriterar sig på. År 1822 tillverkades instrumentet av en ung pojke vid namn Friedrich Buschmann, då han bara var 17 år gammal. Instrumentet blev mycket populärt och omtyckt i borgerliga föreställningar och fick sitt stora genombrott under industrialismens tid.

galore