Under 1970- talet formades en ny genre i stadsdelen Bronx. Denna genre har bland annat stora inslag från jazzen, soulen och funken, men även stora skillnader. Detta gjorde att musikstilen fick ett eget namn och kallades Hiphop.

Det som skiljde Hiphopen ifrån de tidigare kända genrerna var att man använde sig utav olika slags beats. Dessa skapades med hjälp av en Dj mixer istället för vanliga instrument. Dessutom byggde låtarna främst på rap istället för vanlig sång, vilket helt enkelt är ett sätt att pratsjunga på. Texterna var ofta uppbyggda av ord som rimmade med varandra, men även beatboxing var en stor del av dåtidens hiphop, vilket helt enkelt innebär att man gjorde så kallade beats eller ljud med mun och händer.

En viktig profil för hiphopkulturen under 1970- talet

Under 1970- talet var det ofta stora problem inom hiphopkulturen. Många gäng bildades och höll på med kriminella affärer vilket skapade en organiserad brottslighet som ofta var i luven med varandra. Många människor inom dessa gäng mötte inte allt för sällan upp med varandra och slogs. I somliga fall, kunde de till och med mörda varandra. Denna kultur skapade stor oro både bland vanliga civila människor och för de som var inblandade i brottsligheten.

En viktig profil under denna tid var rapparen Lance Taylor. Under artistnamnet Afrika Bambaataa var han var mycket engagerad under denna period. Artisten valde ofta att uppmärksamma gängkriminaliteten i USA med sina musiktexter, men skapade även så kallade olagliga kvartersfester i syfte att förhindra att fler inom den organiserade brottsligheten skulle bli mördade eller slåss. Istället ville han att de skulle ses och göra upp i så kallade Rap Battles.

Rap Battles betydelse för hiphopkulturen

Rap battles var helt enkelt ett sätt för de olika gängmedlemmarna att ses på och göra upp genom en open stage battle där man rappade mot varandra. Ofta innehöll rapen förolämpningar gentemot den andre samtidigt som man skröt om sig själva. Detta var ett sätt att utveckla och förändra den kriminella kulturen inom hiphopen som hade uppstått och pågått under flera årtionden.

Än idag är det mycket vanligt att rap battles förekommer. Dock behöver de inte alltid längre vara gängrelaterade utan i dagsläget finns det även flera olika tävlingar där både amatörer och professionella rappare kan uppträda.

galore